Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την μελέτη, κατασκευή και διασύνδεση των πάρκων με την μέθοδο turn-key solution”. Πολιτική της εταιρείας μας είναι να παραδίδουμε στον πελάτη μας ένα σύστημα έτοιμο άρτια κατασκευασμένο τηρώντας τα πρότυπα εγκατάστασης του εξοπλισμού καθώς επίσης και τα χρονοδιαγράμματα της συμφωνίας. Στόχος είναι κατά την παράδοση του πάρκου να παράγει την μέγιστη ηλεκτρική ενέργεια αποφέροντάς άμεσα κέρδη, ξεκινώντας έτσι την απόσβεση της επένδυσης.

Αδειοδότηση Εγκατάστασης Φ/Β Συστήματος

Επίσης αναλαμβάνουμε την Αδειοδότηση εγκατάστασης Φ/Β συστήματος καθώς και τη συντήρηση και ομαλή λειτουργία των πάρκων που κατασκευάζουμε. Είναι μια υπηρεσία που παρέχουμε στους πελάτες μας για πάρκα τα οποία είναι ήδη διασυνδεμένα στο δίκτυο επιτυγχάνοντας το μέγιστο της απόδοσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθ' όλη την διάρκεια του έτους .

Ασφάλεια - Απομακρυσμένη Παρακολούθηση

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες προτάσεις διασφαλίζοντας την ασφάλεια του εξοπλισμού τόσο κατά την διάρκεια της κατασκευής όσο και κατά την λειτουργία του σταθμού αφού εγκαθιστούμε ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλειας αποτελούμενο από σύστημα συναγερμού και σύστημα παρακολούθησης καμερών προσφέροντας και απομακρυσμένη παρακολούθηση.

Οι πελάτες μας επίσης μπορούν απομακρυσμένα να παρακολουθούν και τις μετρήσεις του μετατροπέα τάσεως, βλέποντας ανά πάσα στιγμή την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και διάφορα στατιστικά στοιχεία. Όταν πάλι μιλάμε για σύστημα ιχνηλασίας της ηλιακής τροχιάς μπορούμε και πάλι απομακρυσμένα να βλέπουμε την τηλεμετρία του.